Zwroty i reklamacje

 

Dokładany wszelkich starań, abyście byli Państwo zadowoleni z jakości naszych produktów i widzieli efekty ich stosowania.

Procedura zwrotów i reklamacji opisana jest w par. 7 i par. 8 Regulaminu:

 

7. Reklamacje.

  1. Dieta-Na-Zamowienie.pl zobowiązuje się do dostarczenia zamówionych przez Klienta rzeczy bez wad.
  2. W przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług, Klient ma prawo złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres kontakt@Dieta-Na-Zamowienie.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy.
  3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od ujawnienia się zastrzeżeń.
  4. Dieta-Na-Zamowienie.pl najpóźniej w ciągu 2 dni od daty otrzymania reklamacji ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, Dieta-Na-Zamowienie.pl zwróci Klientowi równowartość zapłaconej przez Klienta ceny reklamowanego zestawu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Dieta-Na-Zamowienie.pl produkty do wyboru. 

 

8. Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

  1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Dieta-Na-Zamowienie.pl do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta, zwrot ten następuje na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w formie poczty elektronicznej, wysłanej z adresu podanego podczas składania zamówienia lub w formie wiadomości SMS, wysłanej z telefonu, podanego podczas składania zamówienia w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez Dieta-Na-Zamowienie.pl informacji o powyższym numerze rachunku.
  2. Dieta-Na-Zamowienie.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Dieta-Na-Zamowienie.pl wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Dieta-Na-Zamowienie.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych właściciela rachunku (imię, nazwisko) lub błędnego numeru konta.